Selecteer een pagina

Vereniging voor Herstelgerichte dienstverleners

Ondersteuning en diensten die een persoon met letselschade ontzorgen

De Vereniging Herstelgerichte dienstverleners heeft als doel de positie van herstelgerichte dienstverleners te versterken binnen de letselbranche. Wij zijn er specifiek voor dienstverleners die lid zijn van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). We willen het belang van herstelgerichte dienstverlening uitdragen, de kwaliteit bevorderen en een volwaardige gesprekspartner zijn en blijven in de letselschadebranche.

Wilt u ook als herstelgerichte dienstverlener lid worden? 

Oprichtingsbestuur

Wie zijn wij?

Toine Raasveld

Voorzitter

Linda Renders

Secretaris

Lillian Ouwerkerk

Penningmeester

Amber Denekamp

Alg. bestuurslid

Martin de Haan

Alg. bestuurslid

De voordelen

N

Je kunt je bijdrage leveren aan het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening.

N

Samen met de vereniging werken aan het vergroten van de bekendheid van VHD.

N

Zorgdragen voor het samen met de branche werken aan een ‘tijdige’ inzet van VHD.

N

Kennis delen met herstelgerichte dienstverleners en elkaar hierdoor versterken.

N

Het bijdragen aan diverse projecten binnen de vereniging.

N

Bijdrage leveren aan innovatieve ontwikkelingen ter bevordering van herstel

Wilt u ook als herstelgerichte dienstverlener lid worden? Wij verwelkomen graag nieuwe leden.

Aandachtsgebieden van herstelgerichte diensverlening

Onderzoek naar (para)medische interventies:

Behandeling door specialisten. Maar ook behandeling en begeleiding door diverse andere disciplines, denk hierbij aan psycholoog, fysiotherapeut e.d.

Uitvoeren van ADL-activiteiten:

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) zijn activiteiten of handelingen die mensen in het dagelijkse leven verrichten. Bijvoorbeeld: aan- en uitkleden, wassen, toiletbezoek, eten, drinken, medicatiegebruik, communicatie en het maken van transfers (bijvoorbeeld opstaan/gaan zitten).

Normaal gebruik van de woning:

Hieronder vallen alle activiteiten in en om de woning, met oog voor bijvoorbeeld de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van de woning. Hierbij horen aanpassingen als een douchezitje, traplift, drempelhulpen tot aan aanbouw(unit) of zelfs verhuizing.

Huishouden inclusief administratie:

Onder het voeren van een huishouden vallen de activiteiten om de leefsituatie van één of meer personen in stand te houden. Bijvoorbeeld: maaltijden bereiden, boodschappen doen, licht en zwaar huishoudelijk werk, wassen, strijken, tuinieren, verzorging van gezinsleden (minderjarige kinderen), verzorging van huisdieren, klussen in en om huis en administratieve taken voor het huishouden.

Mobiliteit (binnen- en buitenshuis):

Onder mobiliteit valt het verplaatsen over korte en lange afstanden: lopen, fietsen en autorijden. Daarnaast kan een hulpmiddel noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld een rollator, rolstoel, aangepaste fiets, scootmobiel of autoaanpassingen.

Sociale contacten:

Onder sociale contacten verstaan we het contact met familie, vrienden, collega’s, buren, etc. Heeft de persoon met letselschade een beperking, dan kunnen er problemen ontstaan bij het aangaan of onderhouden van contacten, bij het (durven) vragen om hulp, deelnemen aan (sociale) activiteiten.

Werk en onderneming:

Onderzoek naar problemen bij de uitvoering van de (betaalde) werkzaamheden bij de werkgever of in de eigen onderneming.

Dagbesteding, waaronder hobby’s

Is een werksituatie niet meer van toepassing? Dan kunnen er problemen zijn met het bedenken/inplannen van een zinvolle dagbesteding. Of bij het beoefenen van hobby’s of sport.