Selecteer een pagina

Lidmaatschap

Wij verwelkomen graag nieuwe leden. Voor het aanmelden voor het regulier lidmaatschap geldt als basisvoorwaarde dat je als herstelgerichte dienstverlener bent opgenomen in het register van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit lidmaatschap kent vele voordelen

Contributie

Tevens kent de vereniging een mogelijkheid om je aan te melden voor het aspirant lidmaatschap. Hiervoor kom je als herstelgerichte dienstverlener in aanmerking wanneer je de intentie hebt om binnen een jaar na aanmelding opgenomen te zijn in het Nationaal Keurmerk Letselschade.  

De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt bepaald op basis van het aantal FTE (< 5 FTE en > 5 FTE) dat werkzaam is binnen de herstelgerichte dienstverlener. Daarnaast is er een onderscheidt op basis van regulier lidmaatschap en aspirant lidmaatschap.

De voordelen van het lidmaatschap

N

Je kunt je bijdrage leveren aan het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening.

N

Samen met de vereniging werken aan het vergroten van de bekendheid van VHD.

N

Zorgdragen voor het samen met de branche werken aan een ‘tijdige’ inzet van VHD.

N

Kennis delen met herstelgerichte dienstverleners en elkaar hierdoor versterken.

N

Het bijdragen aan diverse projecten binnen de vereniging.

N

Bijdrage leveren aan innovatieve ontwikkelingen ter bevordering van herstel

Wilt u zich ook graag aanmelden voor het lidmaatschap?

Herstelgerichte dienstverlening: een integrale aanpak voor herstel van autonomie

Herstelgerichte dienstverlening is gericht op het (functioneel) herstel van een persoon met letselschade. Daarbij gaat het niet alleen om medisch herstel, maar ook om praktisch, psychologisch, emotioneel en sociaal herstel, inclusief het herstel van vertrouwen. Het vinden van een nieuw perspectief en het herwinnen van de autonomie is hierbij belangrijk.

Dit vraagt om een onafhankelijke, integrale, vaak multidisciplinaire aanpak. Herstelgerichte dienstverlening biedt die aanpak, met vergoedingsplicht bij de aansprakelijke partij en/of verzekeraar (inclusief schadeverzekering voor inzittenden en andere).

 

Wat is herstelgerichte dienstverlening

“Herstelgerichte dienstverlening biedt ondersteuning en diensten die een persoon met letselschade ontzorgen (met regie en management), zijn eigen regelend vermogen vergroten (met coaching en bemiddeling), zodat hij zijn autonomie en zelfregie herwint.”

Waaruit bestaat herstelgerichte dienstverlening?

Herstelgerichte dienstverleners ondersteunen, ieder vanuit hun specifieke vakbekwaamheid, mensen met letselschade met name op medisch, praktisch, emotioneel, sociaal, maatschappelijk en economisch gebied in opdracht van en overleg met de verzekeraar of belangenbehartiger.

Voor elk aandachtsgebied bestaan één of meer beroepsdeskundigen, afhankelijk van de beperkingen en problemen die een persoon met letselschade ondervindt.

De dienstverlening start met onderzoek naar passende medische of paramedische interventies. Daarbij is de vraag of (para)medische behandeling het herstel bevordert. Aansluitend volgt onderzoek naar noodzakelijk herstel van of aanpassingen aan beperkingen in het dagelijks leven van de persoon met letselschade.