Selecteer een pagina

Over ons

Toine Raasveld

Voorzitter

Toine Raasveld is directeur van MetZorg en Raasveld Expertise. Toine staat met zijn bedrijven voor een clientgerichte aanpak van letselschadezaken. Hij  levert graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de meer herstelgericht aanpak.

Linda Renders

Secretaris

Linda is directeur van Trivium advies, maar ook ergotherapeut/herstelgericht dienstverlener en werkzaam in de dagelijkse praktijk met alle collega’s vanuit een multidisciplinaire aanpak.
Met de vereniging kunnen we vooral werken aan ‘samen sta je sterker’ en het uitgangspunt dat kwaliteit voorop moet staan. Linda draagt graag haar steentje bij aan de verdere ontwikkeling van herstelgerichte dienstverlening.

Lilian Ouwerkerk

Penningmeester

Lilian is algemeen directeur van DBC. Samen met haar collega’s zet zij zich in de dagelijkse praktijk in voor een zo optimaal mogelijk  herstel van cliënten die door een ongeval zijn uitgevallen in werk en studie. Vanuit haar rol binnen de vereniging draagt zij bij aan het steviger op de kaart zetten van herstelgerichte dienstverleners, waarbij samenwerken en verbinden met betrokken partijen in de branche centraal staat. Allemaal in het belang van een zo goed mogelijk en tijdig hersteltraject van benadeelden.

Amber Denekamp

Algemeen bestuurslid

Amber Denekamp is arbeidsdeskundige, ergonoom en gerechtelijk deskundige. Zij is eigenaar van arbeidsdeskundig bureau Terzet. Als algemeen bestuurslid wil zij bijdragen aan het verder professionaliseren en profileren van de herstelgerichte dienstverleners die werken binnen de letselschaderegeling.

Martin de Haan

Algemeen bestuurslid

Martin is sinds 1996 werkzaam in de Personenschadebranche en heeft in die tijd veel zien veranderen. Van een praktijk waarin regels/dogma’s de overhand hadden naar een meer pragmatische insteek. De pragmatische insteek heeft hem altijd enorm aangesproken vanuit het perspectief hoe mensen die bij een ongeval betrokken waren, daadwerkelijk geholpen kunnen helpen. Vanuit zijn ruime ervaring binnen de Personenschadebranche kan hij waarde toevoegen op het gebied van juridische implicaties en een goede afweging maken in mogelijkheden. Zijn adagium is: Verbinding + Vertrouwen zorgt voor voortgang in de dossiers. Hij wil graag een blijvende bijdrage leveren aan verbeteringen binnen onze branche.