Selecteer een pagina

Leden

Adee

Adee is een arbeidsdeskundig bureau in Ede met een landelijke dekking. Onze experts hebben veel ervaring met het beoordelen en begeleiden van mensen in een arbeidsongeschiktheidssituatie; zelfstandig, vrij gevestigd, in loondienst of werkzoekend. Onze (herstelgerichte) dienstverlening is gericht op de beroepssituatie maar ook op persoonlijke en praktische aspecten van het dagelijks leven. In samenwerking met verzekeraars, schadespecialisten en verschillende dienstverleners doorlopen wij met iedere betrokkene een eigen maatwerktraject op weg naar herstel. . Ga naar de website >

Advies Praktijk Ergotherapie Ester Haver Droeze

Ga naar de website >

AOVZ

AOVZ is een herstelgerichte dienstverlener op het gebied van zorg, welzijn en voorzieningen in de breedste zin van het woord. In de ontstane situatie wordt door een ergotherapeut met ruime ervaring maatwerk geboden en gezocht naar de mogelijkheden en oplossingen voor de aangegeven hulpvraag. Ga naar de website >

Athenos adviesgroep

Wij zijn een landelijk werkend, onafhankelijk adviesbureau voor ondernemers die slachtoffer zijn van een verkeersongeluk, bedrijfsongeval, medische misser etc. In gezamenlijke opdracht van verzekeraar, expertisebureau en belangenbehartiger analyseren wij hoe het bedrijf ervoor stond ten tijde van het ongeval, hoe het bedrijf ervoor staat na het ongeval en hoe het bedrijf ervoor had kunnen staan zonder het ongeval. Wij adviseren partijen en de ondernemer over een mogelijke oplossingsrichting. En als dat wenselijk is, dan staan wij naast de ondernemer en begeleiden wij deze met bedrijfsadvies om de ontstane bedrijfsproblemen op te lossen. Ga naar de website >

Bureau PerPlex

Bureau PerPlex is gespecialiseerd in en biedt perspectief voor ondernemers die, als gevolg van letselschade, hun bedrijf niet of slechts gedeeltelijk kunnen exploiteren. Door middel van bedrijfskundige en arbeidsdeskundige interventie analyseert Bureau PerPlex, als onafhankelijke partij, de mogelijkheden voor de ondernemer en zijn onderneming en biedt oplossingen voor duurzaam ondernemerschap. Wij onderzoeken wat er nodig is zodat de ondernemer weer kan ondernemen, eventueel welke bedrijfsschade er is en wat het toekomstig verdienvermogen kan zijn. Ga naar de website >

DBC

DBC is het grootste behandelcentrum in Nederland (7 vestigingen) die gespecialiseerd is in het specifieke terugkeertraject van werknemers en studenten na een ongeval. DBC behandelt en begeleidt mensen die zijn uitgevallen in hun functioneren door te werken aan zowel fysieke als mentale beperkingen, in samenwerking met de partijen eromheen. Deze unieke combinatie zorgt voor duurzaam herstel. Bij DBC werken ervaren fysiotherapeuten en psychologen. Ga naar de website >

De Bureaus

Bij de Bureaus nemen we herstel heel serieus! Onze herstelcoaches, herstelartsen, arbeidsdeskundigen en jeugdprofessionals werken onder het label ‘Herstelversnellers’. In het herstelproces is jouw behoefte het uitgangspunt. Je hebt dus zelf de regie. Wij luisteren, prikkelen en helpen je op weg om weer zelfredzaam te worden en het leven weer waardevol te vinden! Ga naar de website >

De Koning Expertise

De Koning Expertise is gespecialiseerd in het analyseren en berekenen van de zakelijke impact van letselschade bij ondernemers en het minimaliseren van de financiële en bedrijfsmatige gevolgen door middel van advies en begeleiding. Door bedrijfsmatige gevolgen van een ongeval of gebeurtenis op te lossen, kan een ondernemer zich meer richten op zijn herstel, wat de continuïteit van het bedrijf ten goede komt. Dit resulteert in een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Ga naar de website >

Diverzum

Diverzum is een herstelgerichte diensteverlener met een juridische knipoog. Onze zorgschaderegisseurs bieden onafhankelijke, optimale ondersteuning en ontzorging op maat binnen het gebied van complexe letselschades. Hierbij staan wij naast een slachtoffer en bieden wij op verschillende domeinen ondersteuning die bij de persoon past en toekomstbestendig is. De diverse domeinen lopen van zorg tot wonen, en van sociale participatie tot financieel. Ga naar de website >

Dé Letselschadepsychologen

Wij bieden psychologische begeleiding aan mensen die na een verkeers- of bedrijfsongeval kampen met psychische klachten. Denk daarbij aan angstklachten (nachtmerries, herbeleving of vermijden van plaatsen of situaties), stemmingswisselingen, piekeren, slecht slapen, verdriet, boosheid en aanhoudende (pijn)klachten. Ook spelen de thema’s acceptatie en rouw vaak een belangrijke rol in onze begeleiding. Het doel van de gesprekken is het hervinden van mentaal welbevinden en een zinvol leven. Ga naar de website >

Heling & Partners

Heling & Partners is een vooraanstaand bureau op het gebied van arbeidsdeskundig, re-integratiedeskundig en bedrijfseconomisch advies. Door de onafhankelijke positie tussen verzekeraars, belangenbehartigers en cliënten, kunnen weloverwogen en deskundig gemotiveerde en onderbouwde adviezen gegeven worden – rekening houdend met de diverse belangen – om zo een positieve verandering teweeg te brengen in het leven van mensen die door een ongeval zijn getroffen. Ga naar de website >

Hendriks Mens en Arbeid

Hendriks Mens en Arbeid is een arbeidsdeskundig bureau werkzaam in de letselschade, wij zijn gespecialiseerd in re-integratie en casemanagement. Ga naar de website >

Inter-Focus (aspirant-lidmaatschap VHD)

Inter -Focus is gespecialiseerd in re-integratie, arbeidsdeskundige begeleiding en herstelcoaching van medewerkers en letselschadeslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond. Een dossier wordt sneller afgehandeld vanwege onze interculturele expertise. Dat bespaart tijd, geld en ‘gedoe omdat wij de (andere) taal, cultuur en ziektebeleving van de cliënt sneller begrijpen. Kennis van de (niet-westerse) mens achter het dossier maakt ons uniek. De praktijk wijst vaak uit dat medewerkers met een andere cultuur net een andere benadering behoeven. Ga naar de website >

LetsCo

Als enige in zijn soort is LetsCo – verder na letsel,  gespecialiseerd in het verder helpen van jongeren met letselproblematiek die vastlopen op het gebied van onderwijs. Met collega’s door heel het land begeleiden wij scholieren en studenten, met als doel de beste ondersteuning en het voorkomen van schooluitval en studievertraging. Ga naar de website >

LetselCare

LetselCare analyseert en adviseert op het gebied van zorg, voorzieningen, arbeid, welzijn- en letselvraagstukken. Ook regelen wij in samenspraak alles rondom deze onderwerpen zodat de client en familie ontzorgd worden. Als onafhankelijke adviseur staan we de letselschade cliënt bij met zijn of haar hulpvraag in met name de complexere zorgvraagstukken. Ga naar de website >

Metzorg

Na een ongeval komt er veel op een slachtoffer af. Naast emtionele impact ontstaan er plotseling nieuwe of andere behoehten. Een juiste invulling van de behoeften zorgt voor een beter en sneller herstel. MetZorg helpt letselschadeslachtoffers om fysiek, materieel en emotioneel verder te gaan met hun leven zodat zij hun blik weer kunnen richten op de toekomst. Ga naar de website >

Sedgwick – Werk & Welzijn

De Afdeling Werk & Welzijn van Sedgwick bestaat uit drie disciplines: Rekenkundige Expertise, Zorgschade Expertise en Arbeidsdeskundige Expertise. Wij staan voor een mensgerichte aanpak vanuit onze kernwaarden. Twee van onze kernwaarden zijn Empathie en Verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden passen wij toe in onze dagelijkse praktijk. De kernwaarden komen samen in onze slogan: “Taking care of people is at the heart of everything we do, caring counts.” Ga naar de website >

Terzet

De arbeidsdeskundigen en ergonomen van Terzet zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met letsel en arbeidsongeschiktheid, vooral bij fysiek letsel met fysiek werk. Een herstelgerichte benadering en kijken wat nog wel kan, staat hoog in het vaandel. In 2023 bestond Terzet 30 jaar. Ga naar de website >

Trivium Advies

Trivium advies is een multidisciplinaire herstelgerichte dienstverlener. Maatwerk in relatie tot herstel van autonomie staan centraal. Veelal is de ergotherapeut de casemanager. Een ergotherapeut vertaalt de stoornissen naar beperkingen en belemmeringen ofwel de mogelijkheden in het dagelijks leven om de kwaliteit van leven na het ongeval of medisch incident weer invulling te geven. Dit gebeurt zonodig in samenwerking met een arbeidsdeskundige, re-integratie adviseur, bouwkundige en/of budgetcoach. Onafhankelijkheid, objectiviteit en tweezijdig opdrachtgeverschap zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. Ga naar de website >

Vitale Zaken 

Specialist in bedrijfskundige oplossingen voor ondernemers.
Letselschade kan persoonlijke en bedrijfsmatige schade betekenen. Vitale Zaken geeft snel inzicht en duidelijkheid en perspectief. Onze dienstverlening helpt om snel inzicht te krijgen in de bedrijfsmatige situatie voor het ongeval. Dat kan zijn een financiële quickscan tot en met een uitgebreid bedrijfskundig onderzoek voor het bepalen van het Verlies aan Verdienvermogen (VaV). Dit doen wij ook voor werknemers en particulieren! Voor ondernemers bieden wij ook coaching en begeleiding na het ongeval op basis van een gericht begeleidingstraject. Ga naar de website >

Wibbens Arbeidsdeskundig advies

Ieder mens is anders en geen letselschade hetzelfde. Wibbens arbeidskundig advies onderscheidt zich door het bieden van specialistische arbeidsdeskundige diensten en re-integratiebegeleiding, volledig afgestemd op het specifieke herstelproces van ieder individu. Onze focus ligt op een duurzame en verantwoorde manier van re-integratie, of dit nu terugkeer naar het eigen werk of overgang naar een nieuwe werkrichting betreft. Meer weten? Ga naar de website >

Wilt u zich ook graag aanmelden voor het lidmaatschap?